Dasym, s.r.o. 

Prevádzka:
Horná 87
Komjatice 941 06
Slovenská republika 

IČO: 36548014
DIČ: 2020142267

Mobil: 0903 434 237, 0904 577 599
E-mail: dasym@centrum.sk